Absolut kattklubb med abessinier och somali i fokus

Klubbens officiella adress.
AbSolut Kattklubb c/o Anna Börje, Tostaredsvägen 11, 519 96 FOTSKÄL

Bankgiro AbSolut Kattklubb 658-6689  Organisationsnummer 802413-3244

 

 

AbSolut Kattklubbs styrelse 2016

 

Suppleanter

Veera Fridén

Maria Westling

 

 

Revisor

Bo Genfors, Solna

 

Revisorsuppleant

Katinka Pålsson, Solna

 

 

Valberedning

Charlotta Tengroth Stockholm

Ordförande

Anna Lejfelt-Sahlen, Tumba

 

Kassör

Anne-Marie Zetterqvist, Stockholm

 

Sekreterare

Anna Börje, Fotskäl

 

Ledamot

Pia Ringholm

 

Ledamot

Göran Sahlén, Uppsala

 

 

Ansvarsposter

Ansvarsposterna fördelas av styrelsen. Det går bra att inneha en ansvarspost
utan att själv vara med i styrelsen.

 

Uställningssekreterare

Hit skickar du utställningsanmälningar till utställnigar som inte har onlineanmälan

Ann-Marie Zetterqvist

Södermannagatan 9 A, 2 tr, 116 23 STOCKHOLM

073-650 11 69

 

Avelssekreterare

Hit skickar du stamnamnsansökningar och registreringar av kattungar.

Anna Börje

Tostaredsvägen 11

519 96 Fotskäl

070-8606808

0320-63113

 

Medlemsregister-adressändringar

Ann-Marie Zetterqvist

Södermannagatan 9 A, 2 tr,

116 23 STOCKHOLM

073-650 11 69

 

Webbplatsen - avel

Hit skickar du anmälningar till omplacerings-, avelshane- och uppfödarsidorna.

Styrelsen ASK

 

Webbredaktör

Hit skickar du allmänna synpunkter på webbplatsen.

Styrelsen ASK

 

Adress: AbSolut Kattklubb c/o Anna Börje, Tostaredsvägen 11, 519 96 FOTSKÄL E-post: sekr@absolutkattklubb.se
Bankgiro 658-6689. © AbSolut Kattklubb 2000-2017