Medlemsavgift för 2020

Hej alla medlemmar i AbSolut Kattklubb. Mitt i all julstök vill jag (kassören i klubben) påminna om att betala medlemsavgift för nästa år 2020, helst gärna runt årsskiftet. Bankgironummer till klubben: 658-6689. Avgift: Huvudmedlem 325 kr/år, familjemedlem: 100 kr/år, Stödmedlem: 225 kr/år, juniormedlem: 200 kr/år.
Hälsning Anne-Marie.