Hälsa

Abessiniern och somalin är relativt friska raser, men det finns två genetiska sjukdomar hos dem: PK-brist och PRA. Nedan följer information om och hur man kan undvika dessa sjukdomar om man tänker avla på sin katt.

PK

PK står för pyruvatkinas – ett enzym som är vitalt för att cellen skall kunna tillverka energi från glukos (socker), som cellen använder som bränsle. Om inte PK-enzymet fungerar kan inte cellen alstra någon energi. Då avstannar cellens funktioner, och till slut dör den.

PK-brist eller Pyruvate Kinase deficiency

PK-brist är en ärftlig sjukdom som finns hos flera djurarter, bl.a. hos människa. Den yttrar sig som anemi, dvs. blodbrist. Symtomen är diffusa och kan vara väldigt svåra att kliniskt diagnostisera korrekt. Slöhet, aptitlöshet, blekt tandkött och diarré är några av de symtom som har rapporterats i samband med denna sjukdom. Ofta uppträder symtomen i skov, dvs. katten mår periodvis bättre och periodvis sämre. Eftersom sjukdomsbilden är så väldigt otydlig och symtomen ospecifika, är det inte ovanligt att denna sjukdom feldiagnosticeras. PK-brist har ofta, men inte alltid, dödlig utgång.

Man vet idag att PK-brist orsakas av en mutation på den gen som ger ”ritningen” för tillverkning av PK-enzymet hos de röda blodkropparna. Individer med en normal och en muterad gen blir bärare av sjukdomen, men insjuknar inte själv. Katter med två muterade anlag däremot kommer förr eller senare att få symtom på blodbrist.

Det finns ett DNA-test som visar om katten har normala anlag, är bärare eller har dubbla anlag. Med hjälp av detta DNA-test kan uppfödare idag enkelt planera sin avel så att det inte föds kattungar som kommer att insjukna i PK-brist.

PRA

PRA (Progressiv Retinal Atrofi) är en sjukdom som får näthinnan att långsamt förtvina, så att katten tillslut blir blind. Sjukdomen brukar uppträda vid 1,5-2 års ålder. Förändring av näthinnan sker långsamt och kan därför vara svår att upptäcka vid en vanlig veterinärkontroll. Dessutom kan katter ganska lätt anpassa sig till en gradvis försämrad syn, så du som kattägare kan ha svårt att uppfatta att katten har problem med synen.

PRA kan ha flera orsaker, men hos abessinier och somali bryts ögats fotoreceptorer (tappar och stavar) ner gradvis. I början av sjukdomsförloppet är det först och främst mörkerseendet som påverkas, men med tiden försämras även synen i dagsljus, och slutligen blir näthinnan så skadad att katten blir helt blind. Just denna långsamma, gradvisa förändring gör sjukdomen svår att diagnostisera utan en riktig oftalmoskopisk undersökning (ögonspegling), som utförs av specialistutbildade veterinärer.

Idag är PRA en ovanlig sjukdom, tack vare av det målmedvetna avelsarbete som har bedrivits sen 1980-talet genom bl.a. regelbundna ögonspeglingar av avelskatter. I början av 2000-talet identifierade man mutationen RdAc, som ger upphov till PRA hos abessinier och somalikatter. Numera finns DNA-test som visar om katten har normala anlag, är bärare eller har dubbla anlag och således kommer att bli blind på sikt. Med hjälp av detta DNA-test kan man enkelt planera sin avel så att man undviker att det föds kattungar som kommer att bli blinda.

De laboratorier som kan utföra testerna är:

AbSolut kattklubb använder sig av SVERAK:s hälsoprogram för PK-brist och för PRA.

Syftet med hälsoprogrammet är…

  • … att förhindra att det föds katter med dubbla anlag för PK-brist och/eller PRA
  • … att katter med dubbla anlag för PRA och/eller PK-brist inte används i avel
  • … att PK- och/eller PRA-bärare endast får paras med katter som är PK- respektive PRA-normala.

När man registrerar kattungar måste man bifoga resultatet av DNA-test för PRA och PK-brist som gäller föräldrakatterna själva eller deras föräldrar. Resultaten förs in i SVERAKs stambok.

Fritestade linjer, dvs. avkomma till katter med dubbel uppsättning normala anlag, betraktas som fritestade för all framtid (förutsatt att de inte paras med anlagsbärare).