Listan på kontaktpersoner för medlems supporten är uppdaterad

Sidan för medlems supporten är uppdaterad med kontaktpersoner. De flesta områden har nu en support person.

För ett par områden så saknas det fortfarande en kontaktperson.