Omplaceringar

Många som föder upp katter har behov att omplacera sina äldre avelsdjur. När de pensioneras mår de i de flesta fall bättre av att komma till en lugnare hemmiljö där de slipper konkurrera med yngre, fertila katter. Man brukar få betala någon symbolisk tusenlapp för en vuxen omplaceringskatt, mest för att uppfödaren vill försäkra sig om att intresset är seriöst. Eftersom katten har varit en kär medlem av uppfödarens familj är de gamla ägarna i de flesta fall mycket petiga med förhållandena i det nya hemmet.

Det finns också andra anledningar till att katter behöver omplaceras; en typisk situation är att en katt inte kan bo kvar i det hem dit den ursprungligen flyttade, därför att någon i den nya familjen utvecklar allergi. De flesta uppfödare köper då antingen tillbaka katten eller hjälper till med att omplacera den.

Det finns inga katter aktuella för omplaceringar just nu.