SLU rapport angående livmoder inflammation hos hund och katt

Bifogat har ni en länk till en intressant rapport som publicerades år 2016 genom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Den berör ämnet inflammation i livmodern hos hund och katt.

Länk tilll rapporten ”Etiologi och patogenes för pyometra hos hund och katt”.