Styrelse/Ansvarsposter

Klubbens officiella adress

AbSolut Kattklubb c/o Anna Börje, Tostaredsvägen 11, 519 96 FOTSKÄL
Bankgiro AbSolut Kattklubb 658-6689,  Organisationsnummer 802413-3244

AbSolut Kattklubbs styrelse 2018

Ordförande
Anna Lejfelt-Sahlen, Uppsala

Kassör
Katinka Pålsson, Solna

Sekreterare
Anna Börje, Fotskäl

Ledamöter
Pia Ringholm
Göran Sahlén, Uppsala
Madeleine Norell

Suppleanter
Veera Fridén, Borås
Maria Westling, Umeå

Revisor
Bo Genfors, Solna

Revisorsuppleant
Katinka Pålsson, Solna

Valberedning
Charlotta Tengroth Stockholm

Ansvarsposter

Ansvarsposterna fördelas av styrelsen. Det går bra att inneha en ansvarspost utan att själv vara med i styrelsen.

Utställningssekreterare

Utställningssekreteraren hanterar anmälningar till utställningar som inte har onlineanmälan.
Ann-Marie Zetterqvist, Södermannagatan 9 A, 2 tr, 116 23 Stockholm
E-post: utstsekr@absolutkattklubb.se, Tel: 073-650 11 69

Avelssekreterare

Avelssekreteraren har hand om stamnamnsansökningar och stambokföring.
Anna Börje, Tostaredsvägen 11, 519 96 Fotskäl
E-post: aborje@chem.gu.se, Mob: 070-8606808, Tel: 0320-63113

Medlemsregister-adressändringar

Katinka Pålsson ansvarar för medlemsregistret och adressändringar.
Katinka Pålsson, Framnäsbacken 20, 171 66 Solna
Tel: 08-83 94 91, Mobil: 076-0286908
E-post: katinka.palsson@gmail.com

Annonsering av kattungar

Hit skickar du anmälningar angående planerade kullar och födda kattungar. För kullanmälan, så fyll i formuläret Kullanmälan. Hit skickar du även anmälningar angående omplaceringar, tillgängliga avelshanar och uppfödare.
Veera Fridén
E-post: webbansv@absolutkattklubb.se

Synpunkter på webbsidan

Om du har några synpunkter på hemsidan eller förslag till förbättringar, så skicka meddelande till webbansvarig.
Veera Fridén
E-post: webbansv@absolutkattklubb.se