Kontakt

Här hittar du kontaktinformation för att komma i kontakt med styrelsen, utställningssekreterare, avelssekreterare mfl.
Ansvarsposterna fördelas av styrelsen. Det går bra att inneha en ansvarspost utan att själv vara med i styrelsen.

Klubbens officiella adress

AbSolut Kattklubb c/o Göran Sahlén, Vreta Parkväg 12, 755 91 Uppsala
Bankgiro AbSolut Kattklubb 658-6689, E-post: sekr@absolutkattklubb.se. Organisationsnummer 802413-3244

Styrelsen

Ordförande

Anna Börje
Fotskäl
E-post: ordf@absolutkattklubb.se

Sekreterare

Göran Sahlén
Uppsala
E-post: sekr@absolutkattklubb.se

Kassör

Katinka Pålsson
Solna
E-post: kassor@absolutkattklubb.se

Ledamot

Pia Ringholm
Lidingö
E-post: pi@tupplurens.se

Ledamot

Maria Wigenborg
Lindome
E-post: maria@wiras.se

Suppleant

Anne-Marie Zetterqvist
Stockholm
E-post: anne-marie.zetterqvist@hotmail.com

Ledamot

Maria Westling
Umeå
E-post: wmartphoto@gmail.com

Ansvarsposter

Avelssekreterare

Avelssekreteraren har hand om stamnamnsansökningar och stambokföring.

Pia Ringholm
Vattenvägen 1, 181 65 Lidingö
E-post: avelssekr@absolutkattklubb.se

Medlemsregister-adressändringar

Katinka Pålsson ansvarar för medlemsregistret och adressändringar.

Katinka Pålsson
Framnäsbacken 20, 171 66 Solna
E-post: kassor@absolutkattklubb.se
Telefon: 076-0286908

Annonsering av kattungar

Hit skickar du anmälningar angående planerade kullar och födda kattungar. Hit skickar du även anmälningar angående omplaceringar, tillgängliga avelshanar och uppfödare.


E-post: webbansv@absolutkattklubb.se

Synpunkter på webbsidan

Om du har några synpunkter på hemsidan eller förslag till förbättringar, så skicka meddelande till webbansvarig.


E-post: webbansv@absolutkattklubb.se

Revisor

Bo Genfors
Solna
E-post: revisor@absolutkattklubb.se

Utställningssekreterare

Hit skickar du resultat från utställningar för uträkning av "Årets Katt i ASK"

Maria Wigenborg
E-post: maria@wiras.se

Valberedning

Vakant