På utställning

Denna information är skriven för SVERAK-utställningar. Observera att om du har en katt som inte är registrerad i SVERAK eller något annat FIFe-förbund måste den registreras hos (föras över till) SVERAK för att få delta på SVERAK-utställningar. Huskatter behöver huskattbevis, som du ansöker om hos SVERAK. Mer information om utställning finns på SVERAK:s webbplats. Där kan du även läsa mer om titlar, klasser etc

Ny kategoriindelning from 1 jan 2016.

Veterinärkontroll och incheckning

Först ska du visa vaccinationsintyget. Om allt är i sin ordning kommer du fram till veterinären, där katterna visas upp och kontrolleras. Numer är det vanligt att det bara sker stickprovskontroler. Hittar veterinären något misstänkt får katten utställningsförbud och skickas hem igen tillsammans med övriga katter från samma hushåll. Endast friska katter får komma in i lokalen!

Nästa anhalt är incheckningen. Om det finns flera bord att välja på brukar de vara märkta med olika bokstäver. Gå dit där första bokstaven i ditt efternamn är angivet. Där visar du bekräftelsen och får besked om kattens nummer och ibland några klistermärken tillsammans med annan information. I närheten brukar det finnas en burplan där du kan se var din katts bur är. Sedan är det bara att gå till buren, hänga upp burskynket, hälla sand i sandlådan, ställa in mat och vatten och sätta in katten.

Väntan

Vid incheckningen har du fått en extra nummerlapp, eller så ligger den i buren. När katten tas fram till domaren ska nummerlappen fästas väl synlig på den som visar katten.

Klistermärket visar att du är utställare, och det ska du ha med dig när du lämnar utställningslokalen. När du ska gå in igen visar du märket och slipper betala entréavgift. Dessutom ser besökare att du är en utställare om du bär märket synligt, och då kan de fråga dig om katterna. Ibland får man en stämpel på handen i stället, som ska visas när du går in i lokalen.

Nu när allt är på plats kan det vara skönt att sätta sig en stund och äta lite frukost. Annars kan man gå runt och granska konkurrenterna eller prata med andra utställare. Det kan bli en lång väntan innan det är dags för bedömningen av den egna katten

Bedömning

I utställningskatalogen är katterna sorterade efter kategori, ras och variant/grupp. Russian blue har bara en variant (blå), medan exempelvis abessinier indelas i olika färger/varianter. Inom varje variant finns det olika klasser beroende på hur gammal katten är och hur bra det har gått för den vid tidigare utställningar. Alla championkatter är i samma klass osv. De vuxna katter som inte har någon titel deltar i öppen klass. Kastraterna tävlar alltid för sig själva.

Raskatter bedöms efter standarden för respektive ras. Domaren skriver en bedömningssedel för varje katt och anger betyget, vanligast är Ex. I varje klass rangordnas sedan katterna med 1-4, finns det fler i klassen blir de oplacerade. Ex står för ”excellent” och innebär att katten får minst 88 p (100 p är max). MB står för ”mycket bra”. Katten får minst 76 p. B står för ”bra” och katten får minst 61 p.

Katter utan stamtavla tävlar i huskattklassen. Lång- och korthår tävlar var för sig, liksom hanar och honor. Huskatterna rangordnas, men får inte något betyg eller cert.

Certifikat

Cert är en förkortning av certifikat och kan ges till klassvinnare (inte till ungdjur och juniorer). Draget cert betyder att domaren av någon anledning inte anser klassvinnaren tillräckligt bra för ett cert.

Certen heter olika i de olika klasserna, t ex CAC i öppen klass. En katt behöver ett visst antal cert för att erhålla en titel, olika beroende på vilken titel det gäller. För att bli Internationell Champion (IC) eller högre måste man dessutom få några cert utomlands.

När domaren har bedömt alla katterna i en variant utses den bästa, oavsett klass och kön, till BIV, som betyder Bäst i Variant. Om det finns minst tre katter närvarande i ungdjurs-, junior- och vuxenklasserna utses den bästa i respektive åldersgrupp. Annars slår man ihop grupperna och utser den bästa totalt. Kastraterna tävlar fortfarande för sig själva

Nominering

NOM betyder att domaren har nominerat katten till panelen. Ett gammalt namn för samma sak är ”Domarens bästa (DB)”. Varje domare tar ut bästa ungdjur (U), junior (J), vuxen (V) hane och hona samt kastrat (K) hane och hona, inom den eller de kategorier den har dömt.

Panel

När alla bedömningar och nomineringar är avklarade blir det paneler. Då samlas alla de domare som har dömt i en kategori och röstar fram de bästa katterna. Domarnas nominerade katter tävlar mot varandra inom respektive kategori och åldersklass. Bland vuxna och kastrater tävlar hanar respektive honor för sig. Vinnande katter blir BIS (Best in Show).

Ibland utses även BOB, Best of the Best, dvs. den bästa katten på hela utställningen, men det är ovanligt på svenska utställningar.

Om din katt har blivit nominerad eller ännu bättre kan du ta med bedömningssedeln till sekretariatet. Då kan du få den kompletterad med resultatet, så att du har papper på att det har gått bra för katten. Den officiella resultatlistan gäller naturligtvis också som ”bevis”.

Priser

Det vanligaste priset till vinnande katter (förutom äran förstås!) är kokarder (kallas även för prisrosetter). Förutom den arrangerande klubben är det andra klubbar, kattmatstillverkare, uppfödare och rasringar som skänker priser till kattutställningen. Kokarderna är vanligen större och med fler band för de finare utmärkelserna. På en del utställningar får BIS-katterna pokaler i stället.

Normalt delas priser ut gratis till alla klassvinnare, titelkatter, BIV, NOM och BIS, men en del arrangörer tar betalt för Ex- och certkokarder. Utställarna hämtar priserna och bedömningssedlarna i ”prisrummet” (ett särskilt bord i utställningslokalen).