Hälsa


Abessinier och somali är relativt friska raser, men precis som alla raskatter finns vissa genetiska sjukdomar som kommit till uttryck eftersom raserna utgått från så få individer en gång i tiden med inavel som följd. Nu för tiden parar man inte längre katter som är för nära släkt med varandra, men även om uppfödningen idag sker på ett bra sätt, lever resultatet av dessa tidiga inavelsproblem kvar och behöver uppmärksammas.

Absolut kattklubb har som policy att samtliga uppfödare inom klubben tester sina katter genetiskt för nedanstpende två sjukdomar för att på så sätt undvika dem och göra raserna friskare.

Det finns två genetiska sjukdomar som bör undvikas i aveln: PK-brist och PRA. Nedan följer information om sjukdomarna samt om hur man kan undvika dem om man tänker avla på sin katt.

PK

PK står för pyruvatkinas – ett enzym som är vitalt för att cellen skall kunna tillverka energi från glukos (socker), som cellen använder som bränsle. Om inte PK-enzymet fungerar kan inte cellen alstra någon energi. Då avstannar cellens funktioner, och till slut dör den.

PK-brist eller Pyruvate Kinase deficiency

PK-brist är en ärftlig sjukdom som finns hos flera djurarter, även hos människa. Den yttrar sig som anemi, dvs. blodbrist. Symtomen är diffusa och kan vara väldigt svåra att diagnostisera korrekt. Slöhet, aptitlöshet, blekt tandkött och diarré är några av de symtom som har rapporterats i samband med denna sjukdom. Ofta uppträder symtomen i skov, dvs. katten mår periodvis bättre och periodvis sämre. Eftersom sjukdomsbilden är så väldigt otydlig och symtomen ospecifika, är det inte ovanligt att denna sjukdom feldiagnosticeras. PK-brist har ofta, men inte alltid, dödlig utgång

Man vet idag att PK-brist orsakas av en mutation på den gen som ger ”ritningen” för tillverkning av PK-enzymet hos de röda blodkropparna. Individer med en normal och en muterad gen blir bärare av sjukdomen, men insjuknar inte själv. Katter med två muterade anlag däremot kommer förr eller senare att få symtom på blodbrist.

Det finns ett DNA-test som visar om katten har normala anlag, är bärare eller har dubbla sjukdomsanlag. Med hjälp av detta DNA-test kan uppfödare idag enkelt planera sin avel så att det inte föds kattungar som kommer att insjukna i PK-brist. En katt med två sjukdomsanlag ska givetvis aldrig användas i avel.

PRA

PRA (Progressiv Retinal Atrofi) är en sjukdom som får näthinnan att långsamt förtvina, så att katten tillslut blir blind. Sjukdomen brukar uppträda vid 1,5 – 2 års ålder. Förändring av näthinnan sker långsamt och kan därför vara svår att upptäcka vid en vanlig veterinärkontroll. Katter kan dessutom ganska lätt anpassa sig till en gradvis försämrad syn, så att du som kattägare kan ha svårt att uppfatta att katten har problem med synen.

PRA kan ha flera orsaker, men hos abessinier och somali bryts ögats fotoreceptorer (tappar och stavar) gradvis ner. I början av sjukdomsförloppet är det först och främst mörkerseendet som påverkas, men med tiden försämras även synen i dagsljus, och slutligen blir näthinnan så skadad att katten blir helt blind. Just denna långsamma, gradvisa förändring gör sjukdomen svår att diagnostisera utan en oftalmoskopisk undersökning (kallas ögonspegling hos veterinärer). Det är bara specialistutbildade veterinärer som utför ögonspegling, prata med din veterinär så kan de ge råd om vart man vänder sig.

Idag är PRA en ovanlig sjukdom, tack vare av det målmedvetna avelsarbete som har bedrivits sen 1980-talet genom bl. a. regelbundna ögonspeglingar av avelskatter. I början av 2000-talet identifierade man mutationen RdAc, som ger upphov till PRA hos abessinier och somalikatter. Numera finns DNA-test som visar om katten har normala anlag, är bärare eller har dubbla anlag och således kommer att bli blind på sikt. Med hjälp av detta DNA-test kan man enkelt planera sin avel så att man undviker att det föds kattungar som kommer att bli blinda. En katt med två sjukdomsanlag ska givetvis aldrig användas i avelatt bli blinda.

De laboratorier som kan utföra testerna är:

Dessa fyra bolag har använts av medlemmar i klubben med gott resultat. Givetvis finns det fler bolag som utför motsvarande tester, så det kan vara värt att shoppa runt en del på nätet.

SVERAK har även länkar till några ytterligare laboratorier på sin hemsida.

https://www.sverak.se/avel-och-uppfodning/kattens-halsa-avel/