ASKs Årsmöte 2024 söndagen 3/3 kl 15:00-17:00

Söndagen den 3/3, klockan 15.00, är ni varmt välkomna att delta i ASK:s årsmöte!

Kom och att utöva ert medlemsinflytande och påverka vilken väg föreningen ska ta under det nya året!

Möte kommer att hållas on-line med hjälp av mötesverktyget Zoom. När du anmäler dig får du länken till mötet och möteshandlingarna.

Anmälan görs till mig på ordf@absolutkattklubb.se
eller till vår kassör Katinka Pålsson: kassor@absolutkattklubb.se

Varmt välkomna

Anna Börje