Ny regel om leverans av kattungar fr o m 2023-01-01

Kattungar får inte levereras före 14 veckors ålder fr o m 2023-01-01. Detta bestämdes på FIFes Generalförsamling i maj 2022. Kommer mer information på SVERAKs hemsida och i tidningen Våra Katter